محيط زيست

دانشجويان محيط زيست دانشگاه خوراسگان

سرفصل دروس دوره کارشناسی محیط زیست

 

دروس اصلی:

هواو اقلیم شناسی-اقتصاد عمومی-خاک شناسی- شناخت و حمایت محیط زیست-هیدرولوژی –جامعه شناسی-مساحی و نقشه برداری-عکس های هوایی-حفاظت خاک- درختان و درختچه های ایران- آشنایی با رایانه-گیاهان آبزی-شناسایی گیاهان مرتعی-مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

 

دروس تخصصی الزامی:

بوم شناسی مهره داران – مبانی مدیریت حیات وحش-زیست شناسی و شناخت حیوانات شکاری-حقوق و مدیریت محیط یست – اکولوژی دریاها – فنون و مدیریت حیات وحش- آلودگی هوا-انسان و محیط زیست- مناطق حفاظت شده پارکهای ملی و جنگلی- پارکداری- طراحی و  مهندسی پارکهای ملی و جنگلی –آلودگی آب و خاک- زیست شناسی حفاظت- جلسه بحث – پروژه

 

دروس تخصصی انتخابی:

محیط زیست و کشاورزی-بهسازی طبیعت-بوم شناسی منظر-تاکسیدرمی-ماهی شناسی-آبزی پروری- جنگل شناسی – ترویج و آموزش منابع طبیعی-آبزیان- ژئو مورفولوژی –جاده سازی- طرح آزمایشات کشاورزی- فیزیولوژی جانوری- مدیریت مواد زائد و جامد- جنگلداری – بوم شناسی تالاب ها- مرتعداری- کارآفرینی عمومی- اکوتوریسم-دوزیستان و خزندگان ایران-پرنده شناسی-لیمونوژی

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 10:15  توسط دانشجو  |